دپارتمان کنترل انرژی

ترمواسکان، ارائه دهنده ی خدمات مشاوره، طراحی، تامین تجهیزات، نصب، راه اندازی، بهره برداری و نگهداری سیستم های مدیریت ساختمان BMS و مدیریت انرژی ساختمان EMS ، امکان ارائه ی تمامی راهکارهای کنترلی مورد نیاز ساختمان ها در بالاترین سطح استاندارد های جهانی را در اختیار دارد.
تخصص و تجربه ارزشمند و کم نظیر ترمو اسکان در حوزه انرژی ساختمان، درک صحیح، عملیاتی و کاربردی را در اختیار مدیران و مهندسان مجموعه قرار داده است. لذا با در اختیار داشتن این تجارب عملی در عرصه مدیریت اجرا و تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی، توانایی مجموعه ترمواسکان در حوزه کنترل و مدیریت مصرف انرژی ساختمان قابل درک است.
بر اساس مطالعات تخصصی صورت گرفته بخش عمده مصرف انرژی ساختمان در دوره بهره برداری مربوط به تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بوده و 70 درصد از کلّ مصرف انرژی ساختمان های عمومی مربوط به سیستم سرمایش، گرمایش و روشنایی است؛ لذا بر این اساس می توان به اهمّیت عملکرد دپارتمان کنترل و مدیریت مصرف انرژی ترمواسکان پی برد. از آنجا که ترمواسکان با مدیریت موثّر و توسعه موفق خود، یکی از بارز ترین نمونه های کیفیت اجرا در عرصه صنعت ساختمان کشور را به نمایش گذاشته است و با توجه به ضرورت و اهمّیت کنترل مصرف انرژی در ساختمان های کشور به عنوان یک وظیفه و ضرورت ملی از یک سو و همچنین نیاز به تامین شرایط واقعی آسایش و امنیت کاربران در ساختمان ها و صنایع مختلف از سوی دیگر، این شرکت، دپارتمان کنترل و مدیریت انرژی را با گردآوری برترین متخصصان این حوزه راه اندازی نمود.
فعّالیت دپارتمان کنترل ترمواسکان تمامی بخش های مرتبط با کنترل انرژی و تامین آسایش و امنیت کاربران در کلیه ساختمان ها و صنایع را شامل می شود. این فعالیت ها در برگیرنده استراتژی ها و راهکارهای مبتنی بر هدف گذاری دقیق بر مبنای بالاترین سطح دانش فنی و تخصص علمی در کشور و در جهان است. با به کارگیری استراتژی های مختلف از جمله ارائه خدمات در حوزه مشاوره، طراحی و اجرا سیستم های کنترل و بهینه سازی شرایط محیطی و مصرف انرژی ساختمان با استفاده از روش های مدل سازی در فاز طراحی و همچنین تجهیز، راه اندازی و بهره برداری از سیستم های مدیریت ساختمان BMS و مدیریت مصرف انرژی EMS در فاز اجرا و بهره برداری، امید می رود تا حرکتی موثّر و کارا در سطح کشور و در جهت حفظ سرمایه های ملّی صورت گیرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*