نشست های هفتگی ترمو اسکان

شرکت ترمو اسکان با هدف تداوم روند پیشرفت کاری و ارتقای کیفیت خدمات در پروژه های طرف قرارداد و بهبود شرایط علاقه مندی و انگیزه و ایجاد نشاط شغلی در مجموعه ی همکاران شرکت، هر هفته روزهای سه شنبه جلساتی را با حضور مدیرعامل شرکت و سرپرستان پروژه های در دست اجرای ترمو اسکان، با برنامه ی مرور مباحث تخصصی، بیان مشکلات و موانع و ارائه ی راهکارهای شورایی در رفع آنها، شناسایی فرصت ها و امتیازات و ارائه ی پیشنهادات و تبیین برنامه ی کاری هفته ی پیش رو در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل می دهد. DSC_0011DSC_0050

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*