برگزاری دوره ی آموزشی مدیریت کنترل انرژی

شرکت ترمو اسکان با موضوع طراحی و اجرای سیستم های هوشمند مدیریت کنتـرل انرژی صنعت سـاختمان اقدام به برگزاری دوره ی آموزشی مدیریت کنترل نموده است. مرور فنّاوری های نو و جدیدترین تجهیزات و استاندارد های جهانی در طراحی و اجرای سیستم های مدیریت انرژی ساختمان از جمله مباحث مطرح شده در این دوره می باشد.

اوّلین جلسه ی دوره ی آموزشی مدیریت کنتــرل با حضور دکتر حمید یزدانی*، به عنوان مدرس دوره و جمعی از مهندسین بخش های الکتریکال و مکانیکال همکار در شرکت ترمو اسکان، سوم تیرماه 1394برگزار گردید.

* حمید یزدانی – دانش آموخته ی دکترای معماری از دانشگاه علم و صنعت ایران و کارشناسی ارشد معماری با گرایش فناوری

– مدرس دروس معماری در دانشگاه های علم و صنعت ایران و دانشگاه آزاد اسلامی

– پژوهشگر و عضو فعال شماری از انجمن ها، دپارتمان ها و کمیته های تخصصی علمی حوزه ی انرژی و معماری

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*