بام نیاوران 3

 • Building Type:
 • Client: شرکت توسعه فنی مهندسی بام - آقای دکتر کاووسی
 • Date: سال های 1389-1390-1391
 • Type of service: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق

کاربری : مسکونی سوپرلوکس

متراژ / طبقات : 13000 مترمربع (زیربنا) / 8 طبقه

مرحله اجرا: پایان کار

 • بام نیاوران 3
 • بام نیاوران 3
 • بام نیاوران 3
 • بام نیاوران 3
 • بام نیاوران 3
 • بام نیاوران 3
 • بام نیاوران 3
 • بام نیاوران 3
 • بام نیاوران 3
 • بام نیاوران 3

Related Projects