بام نیاوران 2

  • Building Type:
  • Client: شرکت توسعه فنی مهندسی بام - آقای دکتر کاووسی
  • Date: سال های 89 ، 90 و 91
  • Type of service: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق

کاربری : مسکونی سوپرلوکس

متراژ / طبقات : 9000 مترمربع (زیربنا) / 8 طبقه

مرحله اجرا: پایان کار

  • بام نیاوران 2
  • بام نیاوران 2
  • بام نیاوران 2

Related Projects