پروژه یخچال

  • Building Type:
  • Client: آقای اربابها
  • Date: سال های 1390-1391-1392
  • Type of service: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع

کاربری : مسکونی سوپرلوکس

متراژ / طبقات : 3000 مترمربع (زیربنا) / 8 طبقه

 

  • پروژه یخچال

Related Projects