پروژه نیلوفر

 • Building Type:
 • Client: شرکت موناکو قشم (آقای ناطق)
 • Date: سال 1391-1392
 • Type of service: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع

کاربری : مسکونی سوپرلوکس

متراژ / طبقات : 2800 مترمربع زیربنا /   8 طبقه

 

 • پروژه نیلوفر
 • پروژه نیلوفر
 • پروژه نیلوفر
 • پروژه نیلوفر
 • پروژه نیلوفر
 • پروژه نیلوفر
 • پروژه نیلوفر
 • پروژه نیلوفر
 • پروژه نیلوفر
 • پروژه نیلوفر

Related Projects