نمایندگی مرکزی رنو

  • Building Type:
  • Client: شرکت رنو - آقای حدادزاده
  • Date: سال های 90 و 91
  • Type of service: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق ، پنوماتیک ، هیدرولیک

کاربری : نمایشگاه اتومبیل

متراژ / طبقات : دو سوله کارگاهی به متراژ 6000 مترمربع (زیربنا) و نمایشگاههای اتومبیل

مرحله اجرا: پایان کار

  • نمایندگی مرکزی رنو
  • نمایندگی مرکزی رنو
  • نمایندگی مرکزی رنو
  • نمایندگی مرکزی رنو
  • نمایندگی مرکزی رنو
  • نمایندگی مرکزی رنو

Related Projects