محوطه دریاچه چیتگر (شهدای خلیج فارس)

  • Building Type:
  • Client: شهرداری تهران – شرکت بلند والاد
  • Date: 1391-1392
  • Type of service: محوطه سازی
  • محوطه دریاچه چیتگر (شهدای خلیج فارس)

Related Projects