برج مسکونی فرشته پالاس

 • Building Type:
 • Client: شرکت شایگان ( آقای اسماعیل زاده)
 • Date: سال 1392 در حال اجرا
 • Type of service: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق

کاربری : مسکونی سوپرلوکس

متراژ / طبقات : 55000 مترمربع زیربنا

 

 • برج مسکونی فرشته پالاس
 • برج مسکونی فرشته پالاس
 • برج مسکونی فرشته پالاس
 • برج مسکونی فرشته پالاس
 • برج مسکونی فرشته پالاس
 • برج مسکونی فرشته پالاس
 • برج مسکونی فرشته پالاس
 • برج مسکونی فرشته پالاس
 • برج مسکونی فرشته پالاس
 • برج مسکونی فرشته پالاس
 • برج مسکونی فرشته پالاس
 • برج مسکونی فرشته پالاس
 • برج مسکونی فرشته پالاس
 • برج مسکونی فرشته پالاس
 • برج مسکونی فرشته پالاس
 • برج مسکونی فرشته پالاس
 • برج مسکونی فرشته پالاس
 • برج مسکونی فرشته پالاس
 • برج مسکونی فرشته پالاس
 • برج مسکونی فرشته پالاس
 • برج مسکونی فرشته پالاس

Related Projects