مجتمع مسکونی فراز جمال آباد

 • Building Type:
 • Client: خانم فتحی
 • Date: 1393-94
 • Type of service: تاسیسات مکانیکال و الکتریکال

متراژ / طبقات : 7000 مترمربع(زیربنا) / 14 طبقه
کاربری: مسکونی

در حال اجرا

 • مجتمع مسکونی فراز جمال آباد
 • مجتمع مسکونی فراز جمال آباد
 • مجتمع مسکونی فراز جمال آباد
 • مجتمع مسکونی فراز جمال آباد
 • مجتمع مسکونی فراز جمال آباد
 • مجتمع مسکونی فراز جمال آباد
 • مجتمع مسکونی فراز جمال آباد
 • مجتمع مسکونی فراز جمال آباد
 • مجتمع مسکونی فراز جمال آباد
 • مجتمع مسکونی فراز جمال آباد

Related Projects