مجتمع تجاری امیرکبیر

  • Building Type:
  • Client: آقای دکتر حسنی
  • Date: سال های 88 و 89
  • Type of service: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق

کاربری : تجاری

متراژ / طبقات : 4000 مترمربع (زیربنا) / 4 طبقه

مرحله اجرا: پایان کار

مجتمع تجاری امیرکبیر

Related Projects