مجتمع تجاری ، اداری و خدماتی گلستان

  • Building Type:
  • Client: شرکت توسعه فنی مهندسی بام - دکتر کاووسی
  • Date: سال های 89 ، 90 و 91
  • Type of service: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق

کاربری : تجاری ، اداری ، رستوران ، شهربازی و تالار

متراژ / طبقات : 12000 مترمربع (زیربنا) / 4 طبقه

مرحله اجرا: پایان کار

  • مجتمع تجاری ، اداری و خدماتی گلستان
  • مجتمع تجاری ، اداری و خدماتی گلستان

Related Projects