شهرک باستی لواسان

  • Building Type:
  • Client: آقایان مطهری و پورطیب
  • Date: سال های 1384-1385
  • Type of service: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع (به صورت همکاری)

کاربری : ویلای مسکونی ، لوکس و تریبلکس

متراژ / طبقات : هر ویلا 2000 تا 3000 متر مربع (زیربنا) / 14 ویلا از شهرک باستی لواسان

مرحله اجرا: پایان کار

شهرک باستی لواسان

Related Projects