سامان پرند

  • Building Type:
  • Client: شرکت سرمایه گذاری مسکن سامان ( آقای رسولیان )
  • Date: سال های 89 و 90
  • Type of service: پکیج ، کولر

کاربری : مسکونی

متراژ / طبقات : 380 واحد در 19 بلوک 20 واحدی

مرحله اجرا: پایان کار

سامان پرند

Related Projects