ساختمان پمادسازی کارخانه ایران دارو

  • Building Type:
  • Client: شرکت آریا بن
  • Date: سال 1387
  • Type of service: لوله کشی استیل کلیه سیستم ها ، نصب تجهیزات دارو سازی ، تهویه مطبوع داخل کلین روم

کاربری : داروسازی (پمادسازی)

متراژ / طبقات : کلین روم پمادسازی

مرحله اجرا: پایان کار

ساختمان پمادسازی کارخانه ایران دارو

Related Projects