ساختمان مسکونی ارغوان

  • Building Type:
  • Client: آقای دکتر نادری
  • Date: 1395
  • Type of service: تأسیسات مکانیکال و الکتریکال و سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

متراژ / طبقات : 6،000 مترمربع (زیربنا)
کاربری: مسکونی

در حال اجرا

  • ساختمان مسکونی ارغوان

Related Projects