ساختمان مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

  • Building Type:
  • Client: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
  • Date: 1392-1391
  • Type of service: تاسیسات مکانیکال

متراژ / طبقات : 6400 مترمربع(زیربنا) / 8 طبقه
کاربری: ساختمان اداری و موسسه ی پژوهشی و آموزشی

ساختمان مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

Related Projects