ساختمان صنایع فولاد

  • Building Type:
  • Client: تعاونی مسکن صنایع فولاد
  • Date: سال های 1384 و 1385
  • Type of service: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق (به صورت همکاری)

کاربری : مسکونی سوپر لوکس

متراژ : 9000 مترمربع (زیربنا)

مرحله اجرا: پایان کار

  • ساختمان صنایع فولاد
  • ساختمان صنایع فولاد

Related Projects