ساختمان اداری کاسپین کیش

 • Building Type:
 • Client: آقایان ناصر معصومیان و ناصر سیّدی
 • Date: 1394 در حال اجرا
 • Type of service: تأسیسات مکانیکال و الکتریکال و سیستم هوشمند کنترل انرژی

متراژ / طبقات: 4000 مترمربع (زیربنا)- 8 طبقه
کاربری: اداری

 • ساختمان اداری کاسپین کیش
 • ساختمان اداری کاسپین کیش
 • ساختمان اداری کاسپین کیش
 • ساختمان اداری کاسپین کیش
 • ساختمان اداری کاسپین کیش
 • ساختمان اداری کاسپین کیش
 • ساختمان اداری کاسپین کیش
 • ساختمان اداری کاسپین کیش

Related Projects