درمانگاه خیریه هشتگرد

  • Building Type:
  • Client: خیرین
  • Date: سال های 89 و 90
  • Type of service: حرارت مرکزی ، اسپیلت ، کولر

کاربری : درمانگاه مجهز

متراژ / طبقات : 1000 مترمربع (زیربنا)

مرحله اجرا: پایان کار

درمانگاه خیریه هشتگرد

Related Projects