دانشگاه قائمیه

  • Building Type:
  • Client: موسسه آموزشی و پژوھشی امام خمینی (ره)
  • Date: سال های 1387-1388
  • Type of service: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق

کاربری : دانشگاه

متراژ / طبقات : 16000 مترمربع (زیربنا) / 8 طبقه

مرحله اجرا: پایان کار

  • دانشگاه قائمیه
  • دانشگاه قائمیه

Related Projects