داروسازی سیمین دشت

  • Building Type:
  • Client: شرکت تهران کارا نوآور
  • Date: سال 86
  • Type of service: لوله کشی و نصب سیستم تهویه

کاربری : داروسازی

متراژ / طبقات : سوله در دو طبقه به متراژ 2000 مترمربع (زیربنا)

مرحله اجرا: پایان کار

داروسازی سیمین دشت

Related Projects