تاژ الهیه

  • Building Type:
  • Client: شرکت سرمایه گذاری تاژ
  • Date: سال های 1385-1386
  • Type of service: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق

کاربری : مسکونی سوپرلوکس

متراژ / طبقات : 12000 مترمربع (زیربنا) / 8 طبقه

مرحله اجرا: پایان کار

 

  • تاژ الهیه
  • تاژ الهیه
  • تاژ الهیه

Related Projects