بوستان، اوّلین طرح افتتاح شده مسکن مهر

  • Building Type:
  • Client: شرکت مکان شهر سبلان
  • Date: سال های 88 و 89
  • Type of service: پکیج ، کولر ، شبکه فاضلاب شهری ، آب محوطه ، شبکه آب شرب شهری

کاربری : مسکونی

متراژ / طبقات : 1002 واحد در 167 بلوک 6 واحدی به همراه اجرای شبکه آب و فاضلاب شهری

مرحله اجرا: پایان کار

  • بوستان، اوّلین طرح افتتاح شده مسکن مهر
  • بوستان، اوّلین طرح افتتاح شده مسکن مهر
  • بوستان، اوّلین طرح افتتاح شده مسکن مهر

Related Projects