برج کوهیار

 • Building Type:
 • Client: آقای حاجی محمدی
 • Date: سال های 1390-1391-1392
 • Type of service: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق

کاربری : مسکونی سوپرلوکس

متراژ / طبقات : 14000 مترمربع (زیربنا) / 17 طبقه

مرحله اجرا: فعال

 • برج کوهیار
 • برج کوهیار
 • برج کوهیار
 • برج کوهیار
 • برج کوهیار
 • برج کوهیار
 • برج کوهیار
 • برج کوهیار
 • برج کوهیار

Related Projects