برج بام نیایش (مریم)

 • Building Type:
 • Client: شرکت توسعه فنی مهندسی بام - آقای دکتر کاووسی
 • Date: سال های 89 و 90
 • Type of service: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق

>کاربری : مسکونی لوکس

متراژ / طبقات : 12000 مترمربع (زیربنا) / 13 طبقه

مرحله اجرا: پایان کار

 • برج بام نیایش (مریم)
 • برج بام نیایش (مریم)
 • برج بام نیایش (مریم)
 • برج بام نیایش (مریم)
 • برج بام نیایش (مریم)
 • برج بام نیایش (مریم)
 • برج بام نیایش (مریم)
 • برج بام نیایش (مریم)
 • برج بام نیایش (مریم)
 • برج بام نیایش (مریم)
 • برج بام نیایش (مریم)
 • برج بام نیایش (مریم)
 • برج بام نیایش (مریم)

Related Projects