برج لادن پارک

 • Building Type:
 • Client: آقای دکتر حسنی
 • Date: سال های 1389-1390-1391-1392
 • Type of service: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر

کاربری : مسکونی لوکس

متراژ / طبقات : 22000 مترمربع (زیربنا) / 13 طبقه

مرحله اجرا: فعال

 • برج لادن پارک
 • برج لادن پارک
 • برج لادن پارک
 • برج لادن پارک
 • برج لادن پارک
 • برج لادن پارک
 • برج لادن پارک
 • برج لادن پارک
 • برج لادن پارک
 • برج لادن پارک
 • برج لادن پارک
 • برج لادن پارک
 • برج لادن پارک
 • برج لادن پارک
 • برج لادن پارک
 • برج لادن پارک
 • برج لادن پارک
 • برج لادن پارک
 • برج لادن پارک
 • برج لادن پارک
 • برج لادن پارک
 • برج لادن پارک
 • برج لادن پارک
 • برج لادن پارک
 • برج لادن پارک
 • برج لادن پارک
 • برج لادن پارک

Related Projects