برج تجاری و اداری نگین خودرو

 • Building Type:
 • Client: آقای حدادزاده
 • Date: سال های 1390-1391
 • Type of service: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق

کاربری : تجاری ، اداری و نمایشگاههای اتومبیل

متراژ / طبقات : 7000 مترمربع (زیربنا) / 13 طبقه

مرحله اجرا: پایان کار

 • برج تجاری و اداری نگین خودرو
 • برج تجاری و اداری نگین خودرو
 • برج تجاری و اداری نگین خودرو
 • برج تجاری و اداری نگین خودرو
 • برج تجاری و اداری نگین خودرو
 • برج تجاری و اداری نگین خودرو
 • برج تجاری و اداری نگین خودرو
 • برج تجاری و اداری نگین خودرو
 • برج تجاری و اداری نگین خودرو
 • برج تجاری و اداری نگین خودرو
 • برج تجاری و اداری نگین خودرو

Related Projects