برج تجاری اداری موناکو

  • Building Type:
  • Client: مهندس ناطق
  • Date: سال 1392
  • Type of service: تأسیسات مکانیکال

کاربری : ساختمان تجاری اداری

متراژ / طبقات :5،000 متر مربع (زیربنا)- نه طبقه

 

  • برج تجاری اداری موناکو
  • برج تجاری اداری موناکو
  • برج تجاری اداری موناکو

Related Projects