برج بام جمشیدیه

 • Building Type:
 • Client: شرکت توسعه فنی مهندسی بام- دکتر کاووسی
 • Date: سال های 1388-1389
 • Type of service: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، استخر ، اطفاء حریق

کاربری : مسکونی سوپرلوکس

متراژ / طبقات : 20000 مترمربع (زیربنا) / 11.5 طبقه

مرحله اجرا: پایان کار

 • برج بام جمشیدیه
 • برج بام جمشیدیه
 • برج بام جمشیدیه
 • برج بام جمشیدیه
 • برج بام جمشیدیه
 • برج بام جمشیدیه
 • برج بام جمشیدیه
 • برج بام جمشیدیه
 • برج بام جمشیدیه
 • برج بام جمشیدیه
 • برج بام جمشیدیه
 • برج بام جمشیدیه
 • برج بام جمشیدیه
 • برج بام جمشیدیه
 • برج بام جمشیدیه
 • برج بام جمشیدیه
 • برج بام جمشیدیه
 • برج بام جمشیدیه

Related Projects