برج آماتیس

 • Building Type:
 • Client: شرکت نوا پلاست - آقای نواب
 • Date: 1390 تا 1395
 • Type of service: تاسیسات مکانیکال

کاربری : مسکونی سوپرلوکس

متراژ / طبقات : 20000 مترمربع (زیربنا) / 15 طبقه

مرحله اجرا: فعال

 • برج آماتیس
 • برج آماتیس
 • برج آماتیس
 • برج آماتیس
 • برج آماتیس
 • برج آماتیس
 • برج آماتیس
 • برج آماتیس
 • برج آماتیس
 • برج آماتیس
 • برج آماتیس
 • برج آماتیس
 • برج آماتیس
 • برج آماتیس
 • برج آماتیس
 • برج آماتیس
 • برج آماتیس
 • برج آماتیس
 • برج آماتیس
 • برج آماتیس
 • برج آماتیس
 • برج آماتیس
 • برج آماتیس
 • برج آماتیس
 • برج آماتیس
 • برج آماتیس
 • برج آماتیس
 • برج آماتیس
 • برج آماتیس
 • برج آماتیس
 • برج آماتیس
 • برج آماتیس
 • برج آماتیس
 • برج آماتیس
 • برج آماتیس
 • برج آماتیس
 • برج آماتیس
 • برج آماتیس

Related Projects