انبوه سازی شهرک گلستان

  • Building Type:
  • Client: شرکت مکان شهر سبلان
  • Date: سال های 89 ، 90 و 91
  • Type of service: پکیج

کاربری : مسکونی

متراژ / طبقات : 250 واحد

مرحله اجرا: پایان کار

انبوه سازی شهرک گلستان

Related Projects