آصف زعفرانیه

 • Building Type:
 • Client: آقای آرمند
 • Date: سال های 1391 و 1392
 • Type of service: حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، آبرسانی، فاضلاب، استخر، سونا و جکوزی و اطفاء حریق

کاربری : مسکونی سوپرلوکس

متراژ / طبقات : 11000 مترمربع زیربنا /   15 طبقه

مرحله اجرا: فعال

 • آصف زعفرانیه
 • آصف زعفرانیه
 • آصف زعفرانیه
 • آصف زعفرانیه
 • آصف زعفرانیه
 • آصف زعفرانیه
 • آصف زعفرانیه
 • آصف زعفرانیه
 • آصف زعفرانیه
 • آصف زعفرانیه
 • آصف زعفرانیه
 • آصف زعفرانیه
 • آصف زعفرانیه
 • آصف زعفرانیه
 • آصف زعفرانیه
 • آصف زعفرانیه
 • آصف زعفرانیه

Related Projects