متن تخصصی و کاربردی

طراحی موتورخانه تاسیسات مکانیکی ساختمان

طراحی موتورخانه تاسیسات مکانیکی ساختمان انتخاب صحیح سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی، مهمترین قسمت بخش طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان است. به طوریکه اگر تمامی محاسبات دیگر از قبیل محاسبات بار ساختمان، ...

Read More

تهویه مطبوع

تهویه مطبوع یکی از شاخص‌ها و عوامل تعیین‌کننده توسعه و پیشرفت یک کشور، ارتقای دانش فنی کارشناسان و متخصصان آن است. اجرای پروژه‌های صنعتی و عمرانی علیر‌غم اینکه سرمایه‌گذاری مؤثر ...

Read More

تعیین بهترین موقعیت نصب سیستم ...

                                                      تألیف: مهندس علی حسینی مقدم                                                                                                  دانش آموخته ی مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر الدّین طوسی                                                                                       دانشجوی دکترای مکانیک (گرایش تبدیل انرژی) دانشگاه تهران                                           ...

Read More

سیستم های تهویه مطبوع

گردآوری و تألیف : مهندس مجتبی دلیری مدیر فنّی شرکت ترمو اسکان               سیستم های تهویه مطبوع اساساً به انواع زیر تقسیم می شوند ...

Read More