اخبار شرکت

ترمو اسکان در نشریات تخصصی ...

ترمو اسکان روی جلد نشریه سرمایش ، گرمایش و تهویه مطبوع و کتاب سال تاسیسات کشور 95-1394  

Read More

برگزاری دوره ی آموزشی مدیریت ...

شرکت ترمو اسکان با موضوع طراحی و اجرای سیستم های هوشمند مدیریت کنتـرل انرژی صنعت سـاختمان اقدام به برگزاری دوره ی آموزشی مدیریت کنترل نموده است. مرور فنّاوری های نو ...

Read More

نشست های هفتگی ترمو اسکان

شرکت ترمو اسکان با هدف تداوم روند پیشرفت کاری و ارتقای کیفیت خدمات در پروژه های طرف قرارداد و بهبود شرایط علاقه مندی و انگیزه و ایجاد نشاط شغلی در ...

Read More

آغاز به کار سایت

وب سایت شرکت ترمواسکان با هدف تعامل بیشتر با کاربران و مشتریان خود و همچنین معرفی رزومه و پروژه های انجام شده توسط این شرکت آغاز به کار نمود .

Read More