ترمو اسکان در نشریات تخصصی ...

ترمو اسکان روی جلد نشریه سرمایش ، گرمایش و تهویه مطبوع و کتاب سال تاسیسات کشور 95-1394  

Read More

برگزاری دوره ی آموزشی مدیریت ...

شرکت ترمو اسکان با موضوع طراحی و اجرای سیستم های هوشمند مدیریت کنتـرل انرژی صنعت سـاختمان اقدام به برگزاری دوره ی آموزشی مدیریت کنترل نموده است. مرور فنّاوری های نو ...

Read More

طراحی موتورخانه تاسیسات مکانیکی ساختمان

طراحی موتورخانه تاسیسات مکانیکی ساختمان انتخاب صحیح سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی، مهمترین قسمت بخش طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان است. به طوریکه اگر تمامی محاسبات دیگر از قبیل محاسبات بار ساختمان، ...

Read More

تهویه مطبوع

تهویه مطبوع یکی از شاخص‌ها و عوامل تعیین‌کننده توسعه و پیشرفت یک کشور، ارتقای دانش فنی کارشناسان و متخصصان آن است. اجرای پروژه‌های صنعتی و عمرانی علیر‌غم اینکه سرمایه‌گذاری مؤثر ...

Read More

نشست های هفتگی ترمو اسکان

شرکت ترمو اسکان با هدف تداوم روند پیشرفت کاری و ارتقای کیفیت خدمات در پروژه های طرف قرارداد و بهبود شرایط علاقه مندی و انگیزه و ایجاد نشاط شغلی در ...

Read More

تعیین بهترین موقعیت نصب سیستم ...

                                                      تألیف: مهندس علی حسینی مقدم                                                                                                  دانش آموخته ی مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر الدّین طوسی                                                                                       دانشجوی دکترای مکانیک (گرایش تبدیل انرژی) دانشگاه تهران                                           ...

Read More

سیستم های تهویه مطبوع

گردآوری و تألیف : مهندس مجتبی دلیری مدیر فنّی شرکت ترمو اسکان               سیستم های تهویه مطبوع اساساً به انواع زیر تقسیم می شوند ...

Read More

آغاز به کار سایت

وب سایت شرکت ترمواسکان با هدف تعامل بیشتر با کاربران و مشتریان خود و همچنین معرفی رزومه و پروژه های انجام شده توسط این شرکت آغاز به کار نمود .

Read More